gater

Máte problém so sušením reziva, sušením dreva alebo iných materiálov ? Radi by ste mali vlastnú sušiareň ?

Ponúkame Vám riešenie s vysokou kvalitou sušenia a nízkymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi. Zabezpečte si vlastnú sušiareň pomocou kondenzačných sušiacich agregátov švédskej výroby

Zriadenie takejto sušiarne je veľmi  jednoduché, lebo  môžete  využiť voľné priestory, ktoré treba upraviť vhodnou tepelnou a vodovzdornou izoláciou. Realizáciou môžete ušetriť čas a doterajšie skúsenosti u prevádzkovateľov vykazujú značné zníženie nákladov pri udržiavaní vysokej kvality reziva.

Kondenzačné sušenie dreva a reziva je spoľahlivý a cenovo efektívny spôsob sušenia v sušiacej komore.

Jednoduchý a moderný dizajn

Sme výhradným dovozcom novej generácie švédskych sušiacich agregátov, ktorá je výsledkom vyše 40 ročnej tradície výroby. Dizajn a povrchová úprava boli navrhnuté tak, aby poskytli spoľahlivý výkon v náročných podmienkach. Jednoduchý tvar umožňuje ľahkú údržbu prístroja. Externé časti  agregátu sú prispôsobené a zároveň odolné voči  agresívnemu prostrediu v sušiacej komore. Nový model výparníka pozostáva z antikoróznych  trubíc. Vďaka tomu je zaručená dlhodobá životnosť agregátu.

 

Metóda založená na princípe tepelného čerpadla a energetická nenáročnosť

Premena vody na paru v sušiacej komore vyžaduje značnú energiu. Ide o sušenie založené na princípe tepelného čerpadla. Pri premene elektrickej energie na tepelnú vzniká odpadové teplo, ktoré je efektívne využité na dodatočný ohrev komory. V teplejších mesiacoch môže zabezpečiť odpadové teplo samostatné vykurovanie komory. Kondenzačný  je úplne uzavretý systém sušenia. Počas sušiaceho  procesu v komore po celú dobu  cirkuluje ten istý vzduch, čím následne nedochádza k žiadnym stratám tepelnej energie. Z tohto dôvodu je táto metóda energeticky nenáročná.

Nízke investičné náklady a spôsob sušenia podobný prirodzenému procesu

Nízke investičné náklady , ekonomická prevádzka a jednoduchá obsluha sú hlavnými výhodami týchto agregátov. Zárukou kvalitného vysušenia reziva je práve tento spôsob, lebo sa najviac podobá prirodzenému sušeniu.

 

Sušiaca komora

Pri vytvorení sušiacej komory je rozhodujúci množstvo sušeného reziva. Svojpomocne vybudovanou sušiacou komorou dokážete ušetriť  značné náklady. Na zriadenie sušiarne sú vhodné  nevyužité miestnosti  alebo kontajnery. Na cirkuláciu vzduchu sú v komore zabudované ventilátory. Agregát je umiestnený v komore. Kondenzovaná voda je z agregátu odvádzaná samospádom mimo komory.

Príslušenstvo a poradenstvo

Axiálne ventilátory

Ventilátory musia byť prispôsobené podmienkam, ktoré sú  sušiacej komore. Pri výbere treba uprednostniť ventilátory, ktoré sú vhodné do  prostredia so zvýšenou vlhkosťou a teplotou. Základnou podmienkou  kvalitného sušenia je  rovnomerná cirkulácia vzduchu cez  rezivo.

 

Poloautomatická a automatická riadiaca jednotka

Poloautomatická riadiaca jednotka vykoná meranie vlhkosti dreva v sušiarni  zo šiestich vlhkostných sond, meranie relatívnej vlhkosti  vzduchu, meranie teploty v komore, poloautomatickú  reguláciu vykurovania, odvetrávania a riadi chod kondenzačného  agregátu. Reguláciu vykurovania je možné nastaviť od  0 do 59 °C, po jednom stupni a relatívnu vlhkosť vzduchu  0 do 99 % po jedno percento. Namerané hodnoty sú zobrazované na dvoch LCD displejoch a informujú obsluhu o prevádzkovom stave sušiarne. Jednotlivé výstupy jednotky sú prispôsobené na pripojenie ovládacích prvkov /elektromagnetických ventilov a servopohonov/.  Automatická riadiaca jednotka umožňuje riadenie plne automatické, poloautomatická ,či manuálne ovládanie koncových prvkov. Sušiace krivky je možné akokoľvek upravovať a ukladať. Pamäť je využívaná aj pre archiváciu sušiaceho procesu pre neskoršie vytlačenie  protokolu o sušení.

K príslušenstvu sušiacich  komôr patria  ventilačné klapky riadené servopohonom Belimo .

 

Poradenstvo

Ak je Vám tento spôsob sušenia blízky  a chcete si zabezpečiť svojpomocne kvalitné a cenovo dostupné sušenie dreva reziva, obráťte sa na nás telefonicky alebo písomne, radi Vám poradíme pomôžeme vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky na sušenie.

STC 15 Rec – Poloautomatická riadiaca jednotka.  >Viac informácií<

od125

D125 a D165

Sušiace agregáty D125 a D165 sú ideálnym riešením pre malé sušiace komory. Sú vhodné na sušenie 1-2 m3 reziva. V komore cirkuluje stále ten istý vzduch, odvádza sa len zkondenzovaná voda čím dosiahnete efektívne sušenie bez zbytočných tepelných strát. Sušiaci proces prebieha pri teplote do 40°C.

A 150VTI

Sušiaci agregát A 150 VTI

Modely VTI  boli konštruované na sušenie reziva. Sú vhodné na vysušovanie priestorov a materiálov. Hlavnou výhodou agregátu je , že spoľahlivo pracuje aj pri vyšších teplotách do 55 °C. Má zabudovanú vykurovaciu jednotku s výkonom 3,9 kW.

A 700VTI

Sušiaci agregát A 700 VTI

Sušiaci agregát s veľmi vysokým výkonom pri nízkej spotrebe elektrickej energie. Maximálne množstvo kondenzovanej vody je až 800 litrov za deň.  Má zabudované dva axiálne ventilátory s celkovým výkonom 900 m3/h. Pracovná teplota agregátu je od 10 °C do 55 °C. Ideálny na vysušovanie priestorov a materiálov pri vyššej prevádzkovej teplote.