A 700VTI

Sušiaci agregát pre väčšie komory. Je vhodný na sušenie 30 až 50 m3 reziva na 8% RV.

A 700VTI má dva axiálne ventilátory s výkonom 4500 m3 vzduchu za hodinu. Pracovná Sušiaci agregát pre väčšie komory. Je vhodný na sušenie 30 až 50 m teplota môže dosiahnu max. 55 °C. V porovnaní so staršími modelmi nový model umožňuje z výši efektívnosť o 10%. Maximálne množ stvo z kondenz ovanej vody je 720l z a deň.  V agregáte je zabudovaný termostat, ktorý zahajuje prevádzku nad 10 °C. Ochranný spínač vysokého tlaku zabraňuje prevádzke pri teplotách vyšších ako 55 °C. Pri prevádzke s viacerými agregátmi je možné individuálne rozlíi čas spustenia každého agregátu.

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Príkon400 V / 50 Hz
Spotreba (Bez vykurovacej jednotky)6800 W
Spotreba (S vykurovacou jednotkou)20 800 W
Pracovná teplota (Rozsah pracovnej teploty)+10 - +55°C
Vlhkosť vzduchu25 - 99% RV
Výkon (max. zkondenzovanej
vody)
720 l/deň
Cirkulácia vzduchu2 x 4500 m³/hod.
Ventilátoraxiálny
Chladiace médium (R134a)9800 g
Rozmery (š x v x d)1190 x 1530 x 890 mm
Váha300 kg